KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rodzice

Komunikat

Cyberprzemoc - poradnik dla rodziców - https://www.gov.pl/web/edukacja/cyberprzemoc--poradnik-dla-rodzicow


Komunikat

"Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol" 
projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o projekcie na stronie gminy Andrespol -

http://andrespol.pl/p,291,odkrywcy-nowych-moliwoci-w-gminie-andrespol,0


Komunikat
Stypendia i zasiłki szkolne to świadczenia dla dzieci i młodzieży, o które mogą ubiegać się rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (szukajcie informacji od art. 90d): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
Podstawowym celem wymienionych świadczeń jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic.  O przyznaniu stypendium decyduje kryterium dochodu na jednego członka w rodzinie (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) i obejmuje ono uczniów od klasy I szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).
Wnioski wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o dochodach należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2020 roku we właściwym Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy – do 528 zł netto na osobę w rodzinie (dochód za miesiąc sierpień 2020r.)
Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udziela pedagog szkolny p.prof. Anna Szymańska-Jurek .

Wniosek dla mieszkańców gminy Andrespol 
Wniosek dla mieszkańców Łodzi 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021- https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-2020-21


Druki do pobrania:
1.Wniosek o zwolnienie z lekcji
2.Wniosek o usprawiedliwienie nieobecnościKomunikat

Program rządowy - " Dobry Start informacje:

https://www.gov.pl/web/edukacja/dobry-start


Komunikat

Telewizja Polska S.A. przygotowała specjalny spot informacyjny „#BezpiecznyPowrótDoSzkoły”. W materiale w przystępny sposób zostały przybliżone najważniejsze zasady bezpieczeństwa związane z powrotem do stacjonarnej nauki w szkołach od 1 września. Spot to efekt współpracy Telewizji Polskiej z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Zapraszamy do obejrzenia materiału.

Link do informacji na stronie internetowej MEN


Komunikat

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Link do artykułu na stronie internetowej MEN


Komunikat

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi zachęca do zapoznania się i rozpropagowania w swoim otoczeniu informacji dotyczących zakażenia koronawirusem.

Zalecenia ogólne

Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowań na choroby wirusowe szerzące się drogą kropelkową, powietrzną spowodowane np. wirusem grypy, wirusem MERS-CoV, czy nowym koronawirusem SARS-CoV-2 (2019-nCoV)?

PAMIĘTAJMY - CHROŃMY SIEBIE I INNYCH
dbajmy o ogólną kondycję organizmu poprzez właściwe odżywianie, wypoczynek (sen), aktywność fizyczną, spacery,
w przypadku możliwości zaszczepienia się np. przeciw grypie skorzystaj z tego, zapytajmy swojego lekarza o szczepienie,
w okresie wzmożonych zachorowań unikajmy masowych zgromadzeń (np. takich jak: teatr, kino, centra handlowe),
w przypadku epidemii chorób, które szerzą się poza granicami Polski zrezygnujmy z wyjazdu w tamte rejony,
przed podróżą sprawdźmy ostrzeżenia dotyczące chorób zakaźnych na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Spraw Zagranicznych i Głównego Inspektora Sanitarnego,
dbajmy o higienę rąk - często (zawsze po wejściu do domu) i prawidłowo, dokładnie myjmy ręce, używajmy ręczników jednorazowych, zwróćmy uwagę jak myją ręce dzieci w naszym otoczeniu,
nie dotykajmy ręką błon śluzowych oczu, ust, nosa, a robimy to często odruchowo wielokrotnie w ciągu dnia – tak możemy ulec zakażeniu,
przestrzegajmy zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywajmy nos i usta chusteczką jednorazową, chusteczki natychmiast wyrzucajmy, jeśli jest to możliwe do toalety,
poza domem i w podróży zawsze miejmy przy sobie żel do dezynfekcji rąk - warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
często poddawajmy wietrzeniu pomieszczenia, w których przebywamy,
utrzymujmy w czystości powierzchnie często dotykane np., klamki, telefony, klawiatury komputerów,
ograniczmy szczególnie w czasie zagrożenia epidemicznego kontakty bezpośrednie (np. podawanie ręki i całowanie przy powitaniu, palenie tego samego papierosa, używanie wspólnych sztućców),
unikajmy kontaktu z osobami z objawami infekcji dróg oddechowych,
jeśli wybieramy się w podróż to pamiętajmy o tych zaleceniach także poza domem,
jeśli objawy choroby wystąpią w trakcie podróży np. samolotem, zgłosić należy ten fakt załodze samolotu,
nie lekceważmy infekcji i przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostańmy w domu, nie idźmy do pracy, szkoły, na uczelnię, do znajomych, a dziecko chore niech nie uczęszcza do dużych skupisk,
w razie choroby koniecznie uzyskać należy poradę lekarską i stosować się ściśle do zaleceń lekarza.
Zapobiegając zachorowaniu chronimy nie tylko siebie, ale również innych ponieważ nie będziemy dla nich źródłem zakażenia, także dla tych u których choroba może mieć ciężki przebieg ze względu na występujące u nich czynniki ryzyka takie, jak: wiek (najmłodsi, osoby starsze), choroby przewlekłe (np. cukrzyca, choroby układu krążenia), choroby nowotworowe, obniżona odporność organizmu z różnych przyczyn. Chrońmy także kobiety w ciąży.

Jeśli byli Państwo za granicą w rejonach, w których obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowali Państwo u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić należy stację sanitarno-epidemiologiczną  lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowali Państwo u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontrolować trzeba swój stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwują Państwo wyżej wymienione objawy to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie prosimy powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną

  • lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) mieli Państwo kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie należy powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów, w których, zaobserwowano wzrost zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste i prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.


Z upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze
Anna Szymańska-Jurek (pedagog)


 Więcej informacji o koronawirusie na stronach: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
http://www.pis.lodz.pl/page/1,strona-glowna.html?id=1808


 https://synergia.librus.pl/loguj


Informacje na temat egzaminu maturalnego dostępne są na stronach:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/
http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=8


 Ubezpieczenie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. J. Karskiego w Wiśniowej Górze

Informacja MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców
Przepisy ustawy Prawo oświatowe[3] nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia[4].
To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

[1] §15 rozporządzania z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 28.08.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150) – wejście w życie z 1.09.2014 r. oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).
[2] Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).
[3] ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
[4] zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.


  W trosce o bezpieczeństwo uczniów  proponujemy zapoznać się z następującymi stronami internetowymi:
https://www.straz.gov.pl/porady/index
https://rcb.gov.pl/poradniki/
http://www.parpa.pl/index.php/przeciwdzialanie-przemocy
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/reagujemy-w-sytuacjach-nadzwyczajnych/materialy-2/


Dopalacze - profilaktyka

Informacja o dopalaczach -  https://www.dopalaczeinfo.pl/
Poradnik dla rodziców  -   https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271
Ulotka informacyjna dla rodziców - Nowe  narkotyki


Bezpieczny Internet