KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Bezpieczny bal gimnazialny

Przed nami ostatni w historii szkoły bal gimnazjalny. 
Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa dla jego uczestników.


1.Bal gimnazjalny organizowany jest z inicjatywy rodziców uczniów klas trzecich.
2.Rodzice odpowiedzialni są za przygotowanie balu, jego przeprowadzenie zapewniające bezpieczeństwo uczniów oraz zakończenie, tzn. uporządkowanie szkoły.
3.W organizację balu zostają włączeni również uczniowie klas trzecich ,wykonują przydzielone przez rodziców prace (dekorowanie i sprzątanie sali ).
4.Za bezpieczeństwo uczniów podczas balu odpowiadają rodzice do tego wyznaczeni poprzez pełnienie dyżurów w sali, przed budynkiem oraz przez wejściem na teren szkoły.
5.Bal jest organizowany w budynku sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze.
6.Ustala się następujące zasady uczestnictwa uczniów w balu gimnazjalnym:
-zabawa trwa w godzinach od 17.00 do 22.00
-uczniowie przebywają na terenie szkoły
- nie mogą opuszczać terenu szkoły i powracać
-uczniowie mają obowiązek powiadomić wychowawcę o zamiarze opuszczenia balu
-wyjście w czasie trwania balu poza teren szkoły oznacza rezygnację z dalszej zabawy i powiadomienie telefoniczne rodzica o możliwości odebrania dziecka
- zgodą na udział dziecka w balu jest wpłata wyznaczonej kwoty do organizatorów
-rodzice/opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione pisemnie ( po okazaniu upoważnienie i dowodu tożsamości) zobowiązani są do odbioru dziecka po zakończonym balu zgodnie z wcześniej podpisanym oświadczeniem
-jeśli w trakcie trwania balu organizatorzy stwierdzą, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pali papierosy, zachowuje się w sposób naganny zostanie usunięty z balu; o incydencie zostaną  natychmiast powiadomieni rodzice/opiekunowie, którzy zobowiązani są do odebrania dziecka z balu
7.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubione telefony, portfele oraz inne przedmioty wartościowe wniesione na bal przez ucznia.
9.Konsekwencją nagannego zachowania ucznia podczas balu jest obniżenie oceny z zachowania na koniec roku szkolnego.
10.Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z zasadami bezpieczeństwa na balu.