KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Debata na temat bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń

9 marca 2018r. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski podpisali porozumienie o współpracy. Współpraca zakłada diagnozę zagrożeń społecznych oraz określenie działań profilaktycznych i wychowawczych w zakresie bezpieczeństwa. Celem jest promowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, a także zachęcenie do podjęcia służby w policji.
W czwartek 12 kwietnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze odbyła się debata poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa i profilaktyki. Głównymi organizatorami byli: Kuratorium Oświaty reprezentowane przez p. Ewę Sobór- starszego wizytatora i Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego reprezentowana przez Komendanta insp. Krzysztofa Dąbrowskiego
Wśród zaproszonych gości była Sekretarza Gminy Andrespol oraz członkini Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego p.Elżbieta Ciesielska oraz dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koluszkach p.Aleksandra Balcerak.
Ponadto wśród zebranych byli przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych,kuratorzy służby sądowej, reprezentanci gminnych ośrodków pomocy społecznej powiatu łódzkiego wschodniego, dyrektorzy szkół i nauczyciele.
Debata koncentrowała się na problemie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, cyberprzestępczości i dostępie do substancji psychoaktywnych.
Zostały przedstawione statystyki w zakresie bezpieczeństwa. Omówiono rolę dzielnicowego w procesie profilaktyki społecznej. Zaprezentowano zagadnienia związane z najczęściej spotykanymi w poradniach i szkołach problemami dzieci i młodzieży dotyczącymi bezpieczeństwa. Istotnym punktem debaty było zaprezentowanie dobrych praktyk z powiatu w zakresie współpracy policji ze szkołami. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze przygotowali prezentację multimedialną na temat działań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń.
Po przerwie odbyła się dyskusja w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przedstawiciele policji promowali także zawód policjanta, zachęcali młodzież do zasilenia szeregów tej formacji.
Debatę zakończyła ankieta ewaluacyjna.