KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa

24 maja 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze odbył się Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa – „Pierwsza pomoc”.
Organizatorami turnieju byli: Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze. Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta powiatu łódzkiego wschodniego, Burmistrzowie oraz Wójtowie Gmin powiatu łódzkiego wschodniego.
Głównym celem konkursu było sprawdzenie wśród młodzieży wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenie związanych z tym umiejętności, a także integracja środowisk lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Konkurs skierowany był dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych powiatu łódzkiego wschodniego. Do udziału w turnieju zgłosiły się czteroosobowe drużyny z następujących szkół:
- Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze
- Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
- Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie.
O godzinie 09.30 Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze p. Dorota Salska powitała zebranych uczestników i ogłosiła rozpoczęcie IV edycji Powiatowego Konkursu Edukacji dla Bezpieczeństwa – „Pierwsza pomoc”.
Zmagania uczestników dopingowała zgromadzona na sali gimnastycznej młodzież, a nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała Komisja Konkursowa w składzie:
- Przewodniczący Komisji Konkursowej – młodszy ogniomistrz Michał Tarnowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach
- Sędzia Główny – sierżant sztabowy Malwina Kłosińska – Asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach
- Kierownik Komisji Konkursowej – mgr Dariusz Wojtysiak – nauczyciel klas gimnazjalnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze
- Członkowie Komisji Konkursowej:
- młodszy ogniomistrz Piotr Dobiech z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach
- sierżant sztabowy Magdalena Sochaczewska z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach.
Opiekę medyczną w czasie trwania konkursu sprawowała pielęgniarka szkolna w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze p. Anna Jędrasiak.
Konkurs składał się z trzech konkurencji:
-testu sprawności fizycznej – polegającym na pokonaniu toru przeszkód przez wszystkich członków drużyn,
-testu wiedzy – polegającego na rozwiązywaniu pytań testowych, dotyczących zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej,
-części praktycznej – polegającej na wykonaniu zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku.
Najlepszy wynik uzyskało i I miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze, II miejsce Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym, III miejsce Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym.
Na kolejnych miejscach uplasowały się kolejne szkoły w następującej kolejności:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
- Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie
Po zakończonym konkursie uczestnicy otrzymali gratulacje i nagrody ufundowane przez Patronatów Konkursu, które osobiście wręczyli zawodnikom:
- Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego p. Zofia Sójka
- Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego –inspektor Krzysztof Dąbrowski
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego – młodszy brygadier Krzysztof Supera
- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego – młodszy brygadier Marcin Rzesiewski
- Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze p. Grażyna Kowalczyk
Naszą szkołę reprezentowali podczas konkursu następujący uczniowie: Wiktoria Godosz (IIIC), Ewa Otocka (IIIC), Krzysztof Felczak (IIIC), Kamil Sójka (IIIB). Rolę pozoranta podczas konkurencji zadania praktycznego pełniła Zuzanna Karpińska (IIC). Nad przygotowaniem i opieką szkolnej drużyny konkursowej czuwał nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa p. Dariusz Wojtysiak. Nad organizacją turnieju czuwała Dyrekcja szkoły, a w prace przygotowawcze i opiekuńcze związane z przebiegiem powiatowego etapu konkursu zaangażowani byli nauczyciele: Dariusz Wojtysiak, Łukasz Rusiecki, Krzysztof Bołbot, Mariusz Kurzawa.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i uczniom zaangażowanym w prace związane z przygotowaniami do konkursu, a uczestnikom gratulujemy dobrego wyniku.