KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 w nowo powstałym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/18.
Dzień ten przejdzie do historii nie tylko gminy, ale również całej społeczności lokalnej. W murach wygaszanego - na skutek reformy edukacji- gimnazjum młodzież rozpoczęła naukę w 3 klasach o profilach: ogólnym i mundurowym. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego będzie kontynuowało tradycje i wartości gimnazjum, które widnieją na awersie sztandaru nowej szkoły – Ojczyzna, Służba, Odwaga i Prawość . Tymi wartościami kierował się Jan Karski- patron szkoły.
Uroczystość inauguracji roku szkolnego w nowym liceum zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości. którzy swoją obecnością uświetnili tę ważną dla wszystkich chwilę. Gospodarzami tego wielkiego wydarzenia byli dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego -Dorota Salska oraz wójt gminy Andrespol – pan Dariusz Kubus.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol – pan Jan Woźniak- przekazał Akt Przekształcenia Gimnazjum im. J. Karskiego w Wiśniowej Górze w Liceum Ogólnokształcące im. J. Karskiego.
Podpisane zostały umowy partnerskie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Koluszkach, Komendą Powiatową Policji w Koluszkach, Gminnym Związkiem OSP RP w Andrespolu, Społeczną Akademią Nauk w Łodzi. W przygotowaniu są umowy o współpracy z Politechniką Łódzką, Muzeum Historii Miasta Łodzi i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Mieliśmy przyjemność gościć :

-Ewę Sobór starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi,
-Teresę Lasotę starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi ,
-Krzysztofa Jurka kierownika Pracowni ds. Analizy Wyników Egzaminacyjnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ,
Anetę Madziarę Przedstawiciela Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
-Zofię Sójkę wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego reprezentującą starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego ,
-Małgorzatę Kopczyńską – Żeno wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
-Tomasza Musielskiego radnego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
-Małgorzatę Szelest naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu ,
-Elżbietę Ciesielską radną Powiatu Łódzkiego Wschodniego i sekretarza gminy Andrespol,
-Roberta Sawidzkiego przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury Społecznej Gminy Andrespol
-Ks. kanonika Mariana Górkę proboszcza Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Andrespolu ,
- Ks. Włodzimierza Kujawina proboszcza Parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu,
-płk dypl. Jarosława Wasilewskiego szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi,
-ppłk Wiesława Jaskulskiego przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień,
-Insp. Krzysztofa Dąbrowskiego komendanta Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego ,
-Jarosława Olbrychowskiego prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”w Łodzi,
-mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Superę komendanta Powiatowej PSP w Koluszkach,
mł. bryg. mgr inż. Marcina Rzesiewskiego zastępcę komendanta Powiatowej PSP w Koluszkach,
-druha Jana Czyżykowskiego prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Andrespolu,
-druha Tomasza Bojanowskiego komendanta Gminny Związku OSP RP w Andrespolu,
-druż. Sebastiana Waliszka członka Zarządu Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź,
-starszego strzelca Mateusza Maciejewskiego członka Zarządu Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź,
-mgr Wiktora Kołysko dyrektora do spraw promocji Społecznej Akademii Nauk
-Cezarego Pawlaka pracownika Działu Upowszechniania Edukacji Muzeum Miasta Łodzi ,
-Michała Adamiaka przedstawiciela Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi,
-Pawła  Kowalskiego przedstawiciela Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.

Zaproszeni goście gratulowali tak wspaniałej inicjatywy i sukcesu rekrutacyjnego W trakcie uroczystości zaprezentowany został sztandar liceum, który w niedzielę 3 września został poświęcony przez proboszcza naszej parafii - ks. kanonika Mariana Górkę - w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Andrespolu. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Istotnym punktem programu było umieszczenie pamiątkowych gwoździ w drzewcu sztandaru jako symbolu szacunku i uznania dla inicjatorów powstania liceum. W trakcie uroczystości podpisane zostały porozumienia o współpracy z instytucjami, które wspierać będą rozwój uczniów naszego liceum. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć, a pierwszy rocznik liceum otrzymał pamiątkowe medale z logo szkoły przedstawiające patrona J. Karskiego. Ten dzień okazał się niezwykły. Urzeczywistnił marzenia wielu osób, które walczyły o przyszłość w uczniów i nauczycieli.