KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zakończenie roku szkolnego dla klas III liceum

24.04 2020 r. - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego- zakończyła się edukacja pierwszego rocznika absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze.
Pożegnanie miało być uroczyste i wyjątkowe. Niestety, okoliczności zewnętrzne spowodowane pandemią koronawirusa wpłynęły znacząco na formę pożegnania naszych pierwszych absolwentów.

Wszyscy staraliśmy się ,by atmosfera i oprawa miały jednak uroczysty charakter.
Wręczanie świadectw ukończenia szkoły odbyło się zatem zgodnie z zalecanymi środkami ostrożności i zostało rozłożone równomiernie na dwa dni .

W poniedziałek -27 kwietnia 2020 r. swoje świadectwa otrzymali uczniowie klasy ogólnej - IIIa. Wychowawcą klasy była prof. Ilona Janowska. Zachowane zostały wszystkie względy bezpieczeństwa. Uczniowie przychodzili pojedynczo w odstępach 10-minutowych w oparciu o wcześniej stworzony i wysłany do nich harmonogram. Zaopatrzeni byli w maseczki na twarz i rękawiczki.

Był czas nie tylko na dopełnienie formalności, ale także na chwilę rozmowy z Wychowawcą, Dyrekcją oraz zrobienie zdjęcia na specjalnie przygotowanej na tą okazję ściance. Ale tak naprawdę nie żegnaliśmy się na zawsze, mówiliśmy sobie do widzenia, z obietnicą spotkania się na maturze.
Klasa III a osiągnęła najwyższą średnią wśród klas maturalnych -4,75. Wizytówką tej klasy była uczennica - Julia Klepacz,która wypracowała najwyższą średnią w szkole - 4,91 . Uzyskała nie tylko świadectwo z biało-czerwonym paskiem, ale także stypendium szkolne i nagrodę Rady Pedagogicznej. Nie można zapomnieć ,że Julia Klepacz była pierwszą w szkole stypendystką nagrody Prezesa Rady Ministrów.
Świadectwo z wyróżnieniem i stypendium szkolne uzyskał także Daniel Szkopiak.
We wtorek natomiast przed południem 28.04.2020 r. swoje cenzurki odbierali z rąk wychowawczyni prof. Renaty Lichoty- uczniowie klasy III b mundurowej. Absolwenci w pełnym umundurowaniu prezentowali się rewelacyjnie , a uśmiech goszczący na ich twarzach był oznaką dumy i zadowolenia z uzyskanego świadectwa . Najwyższe osiągnięcia naukowe były udziałem Szymona Kmity, który odebrał z rąk p. dyrektor Doroty Salskiej świadectwo z wyróżnieniem oraz stypendium szkolne. Uczeń ten był także jednym z dwóch, którzy uzyskali dyplom za 100% frekwencję. Drugim uczniem był Michał Pawlak z klasy III c mundurowej.
Uczniowie klasy IIIb – jak na mundurowych przystało- wykazali się w ostatnim dniu zdyscyplinowaniem i dojrzałością . Wielu odebrało dyplomy za aktywność pozaszkolną w służbach mundurowych, głównie w pracy w jednostkach OSP. Byli to Paweł Kacprzak, Piotr Kosowski i Dawid Jakóbiec.
W przyjaznej , serdecznej atmosferze absolwenci pożegnali się w wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły, żałując że okoliczności nie sprzyjają spotkaniom w klasie i rozmowom. Z wieloma spośród kończących szkołę spotkamy się na egzaminie maturalnym w czerwcu.

Czas popołudniowy we wtorek 28.04.2020 r. przeznaczony był na spotkanie mundurowych z klasy III c z wychowawczynią prof. Eweliną Kaniecką. Wśród łez wzruszenia, radości i dumy z ukończenia szkoły, uczniowie klasy IIIC w pełnym umundurowaniu, ale także z maseczkami i rękawiczkami odebrali swoje świadectwa. Niewątpliwie podniosłym momentem uroczystego spotkania było wręczenie Kadetom aktów nadania wyższych stopni mundurowych, które w tej klasie otrzymali wszyscy uczniowie, co jest dużym sukcesem i nagrodą za wyjątkowe zaangażowanie w charakter profilu klasy. Świadectwo z wyróżnieniem oraz stypendium szkolne uzyskała Sylwia Milczarek, która otrzymała także dyplom za aktywność na rzecz społeczności szkolnej. W tej kategorii wyróżnieni również zostali: Aleksandra Sarnowska, Marika Orzeł, Kacper Kotecki i Andrzej Fastyn. Za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi dyplom otrzymało aż trzynaścioro uczniów tej klasy. Zostali oni wyróżnieni za aktywną działalność w Szkolnym Kole Młodych Wolontariuszy prowadzonym przez wychowawcę klasy, a także społeczną działalność w OSP Andrespol oraz OSP Justynów. Wśród dyplomów znalazły się także nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe oraz godne reprezentowanie naszego Liceum, które otrzymało sześcioro uczniów klasy IIIC: Aleksandra Kusińska, Sylwia Milczarek, Piotr Kamiński, Kacper Szymański, Kamil Mazurkiewicz oraz Adam Lechowski. W czasie tej innej niż zwykle uroczystości, nie zabrakło wspomnień, ale także i deklaracji, że wyjątkowa więź jaką udało się zbudować będzie pielęgnowana w przyszłości.

We wszystkich klasach trzecich zostały wręczone dyplomy za działalność w różnych formach wolontariatu, za pracę w samorządzie uczniowskim, za zaangażowanie w działalność patriotyczną i osiągnięcia sportowe.
Podziękowania i listy gratulacyjne skierowane zostały także dla Rodziców naszych tegorocznych i pierwszych w historii szkoły absolwentów.

Rok szkolny 2019/2020 dla klas programowo najwyższych przeszedł do historii. Był to rocznik wyjątkowy, powstał wraz z nową szkołą, w nowej rzeczywistości. Wspólnie z nauczycielami tworzył historię liceum, a czas ich nauki był źródłem wielu doświadczeń , przeżyć , sukcesów i porażek.
Mimo trudnego czasu, pożegnanie ze szkołą było uroczyste, pełne wzruszeń i ciepłych słów kierowanych na ręce wychowawców dyrekcji,wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi.

 

Był to niecodzienny czas, niecodzienna uroczystość zakończenia roku klas trzecich.