KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Dnia Edukacji Narodowej.Ślubowanie klas pierwszych.

12 października 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze odbyła się uroczystość poświęcona stuleciu odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Dniu Edukacji Narodowej.
Także w tym dniu uczniowie klas pierwszych liceum (klasy o profilu ogólnym, klasy o profilu prozdrowotnym oraz klasy o profilu mundurowym) złożyli uroczyste ślubowanie, potwierdzając tym samym wstąpienie w szeregi społeczności uczniów liceum.
Część pierwsza uroczystości poświęcona została uroczystym obchodom 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.
Pani Dyrektor Dorota Salska w swoim wystąpieniu powitała serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość Gości, przyjaciół naszego Liceum i Gimnazjum, Uczniów oraz Nauczycieli. Charakter patriotyczny uroczystości udokumentowała w swoim wystąpieniu Pani Profesor Ilona Janowska, która przedstawiła działania uczniów i nauczycieli mające na celu realizację w naszej szkole innowacji pedagogicznej pt. „Dotykając historii.” W jej ramach bierzemy udział w ważnych uroczystościach patriotycznych w gminie i regionie, także sami organizujemy takie uroczystości dla społeczności szkolnej i lokalnej.
W tej części uroczystości zebrani na sali mogli wysłuchać krótkich referatów uczniów II klasy mundurowej LO, Jakuba Filipa oraz Szymona Kmity, którzy przedstawili historię hymnu polskiego „Mazurka Dąbrowskiego” oraz zaprezentowali rys historyczny dotyczący odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli.
Goście oraz cała społeczność Liceum i Gimnazjum mogli także obejrzeć ciekawe prezentacje uczniów przygotowane na tę okoliczność. Następnie zostały wspólnie odśpiewane cztery zwrotki hymnu narodowego.
Podsumowaniem tej części uroczystości było widowisko słowno – muzyczneprzygotowane przez uczniów Gimnazjum (Wiktorię Wiśniewską, Julię Ciepluchę, Rozalię Wójtewicz, Agatę Lindner, Jakuba Klima, Szymona Mielczarka, Igora Matuszewskiego z klasy IIIA i Piotra Urbaszka z klasy IIIB) oraz Liceum (Liwię Pysklak z klasy IB oraz Karola Nowackiego i Marię Anuszczyk z klasy IA) pod opieką Pani Profesor Jolanty Niżnikowskiej, Pani Profesor Ilony Janowskiej oraz Pani Profesor Teresy Kroc. Uczniowie zaprezentowali w nim teksty poetyckie o charakterze patriotycznym oraz wzruszające pieśni legionowe.
Występ uczniów uzupełniała prezentacja przygotowana przez Karola Nowackiego i Marię Anuszczyk, uczniów klasy IA liceum, poświęcona nie tylko okolicznościom związanym z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918roku, ale też innym, już bardziej współczesnym wydarzeniom, dotyczącym walki Polaków o niepodległy byt po zakończeniu II wojny światowej. Widzowie mogli wysłuchać działających na emocje utworów muzycznych współczesnych twórców, bardów niepokornych pokoleń młodych Polaków, m. in. Przemysława Gintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego oraz Kory Jackowskiej.
Ta część uroczystości została zakończona występem chóru uczniów Liceum i Gimnazjum pod kierownictwem artystycznym PaniProfesor Teresy Kroc, prezentującym repertuar pieśni legionowych oraz pokazem taneczno – gimnastycznym w wykonaniu uczennic z klasy IB Liceum – Darii Banasiak i Ewy Otockiej (choreografia Pani Profesor Małgorzata Lis).Do wspólnego śpiewania pieśni legionowych włączyli się goście i cała społeczność szkoły.
W drugiej części uroczystości uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie kadeci klasy I oraz II mundurowej liceum zaprezentowali pokaz musztry przygotowany pod czujnym okiem starszych kolegów z klas mundurowych. Musztrę poprowadził kadet Paweł Kasprzak z klasy IIB liceum. Wysiłek kadetów został nagrodzony burzliwymi brawami.
Końcowa część uroczystości została poświęcona uroczystym obchodom Dnia Edukacji Narodowej.
Centralnym punktem tej części było wręczenie nagród przez Wójta Gminy Andrespol Pana Dariusza Kubusa dyrektorom dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Dorocie Salskiej (dyrektor LO) i Ewie Lichtorowicz (dyrektor Szkoły Podstawowej).
Gratulacje i nagrody od swojego dyrektora odebrało także kilkoro wyróżnionych w tym roku roku nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego.
Również w tej części uroczystości nie zabrakło występu artystycznego przygotowanego przez uczniów gimnazjum i liceum pod kierownictwem Pani Profesor Małgorzaty Szyszki. Taniec i śpiew młodych artystów był pięknym podsumowaniem życzeń kierowanych w tym dniu do wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej szkoły z okazji Dnia Nauczyciela.
Reżyserami i koordynatorami całej uroczystości były Panie Dyrektor LO - Dorota Salska i Marta Rembowska oraz Pani Profesor Ilona Janowska.
Uroczystość przygotowana została we współpracy z wychowawcami klas pierwszych LO – Jolantą Niżnikowską (klasa IA), Karoliną Trzepadłek (klasa IB) oraz Sylwią Wieczorek (klasa IC).W przygotowanie uroczystości zaangażowali się ponadto Pan Profesor Łukasz Rusiecki oraz Pan Profesor Krzysztof Bołbot.